ثبت حامی امنیت اقتصادی ، پشتیبان توسعه پایدار                                  تثبیت مالکیت ، امنیت اقتصادی ، نظم حقوقی،کاهش دعاوی
سه شنبه 29 تیر 1395
دیدار با استاندار
پیرو هماهنگی صورت پذیرفته بهنود مدیرکل ثبت اسناد واملاک در معیت رئیس کل دادگستری واعضائ شورای قضایی استان با مهندس صالحی استاندار جدید خراسان شمالی دیدار نمودند.
چهارشنبه 23 تیر 1395
جلسه هم اندیشی پیرامون کاداستر زراعی در استان خراسان شمالی برگزار شد
چهارشنبه 23 تیر 1395
صعود همکار ثبت اسنادواملاک بجنورد به قله دماوند
سه شنبه 8 تیر 1395
به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه نمایشگاه ثبت اسنادو سامانه پیامکی دریافت انتقادات وپیشنهادات افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت
سه شنبه 8 تیر 1395
تقدیرمعاون استاندارومدیر کل بنیاد مسکن از ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
سه شنبه 8 تیر 1395
تقدیرمعاون اوقافی، حقوقی وامور مجلس سازمان اوقاف وامورخیریه کشوراز ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
شنبه 8 خرداد 1395
رئیس کل دادگستری استان اگر دستگاه قضا محقق عدالت است ، بی گمان یکی از عوامل موثر عدالت و تحقق آن ادارات ثبت اسناد و املاک است .
شنبه 1 خرداد 1395
دیدار بهنود مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی وصمدی رئیس اتاق بازرگانی استان
در راستای مصوبات شورای گفتگو ی دولت وبخش خصوصی استان کارگاه اموزشی آشنایی با سامانه الکترونیکی ثبت شرکتها برای دفاتر پیش خوان دولت برگزار گردید
شنبه 1 خرداد 1395
به مناسبت 27 اردیبهشت ماه روز ارتباطا ت وروابط عمومی ، مسئول روابط عمومی ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی مورد تقدیر قرارگرفت .
شنبه 1 خرداد 1395
تقدیر ارشد نظامی آجا در استان خراسان شمالی از مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان
صفحه: 1 از 18