شمارشگر مراجعان

Membership Membership:
Latest New User Latest: hoseini
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 59

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

Online Now Online Now:
شنبه 4 مهر 1394
تسلیت
چهارشنبه 1 مهر 1394
شرکت مدیر کل ثبت استان در برنامه های گرامی داشت هفته دفاع مقدس
چهارشنبه 18 شهریور 1394
تقدیر مدیر کل راه وشهرسازی خراسان شمالی از ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
چهارشنبه 18 شهریور 1394
کارگروه مشترک ثبتی موقوفات، مابین ادارات کل ثبت اسناد واملاک و اوقاف وامورخیریه استان برگزار گردید
چهارشنبه 18 شهریور 1394
به مناسبت هفته دولت ازهمکاران فرزندشاهد اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی تقدیر شد
دوشنبه 9 شهریور 1394
کارگروه مشترک سهامی اب منطقه ای و اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی برگزار گردید
چهارشنبه 21 مرداد 1394
ازهمکاران ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی تقدیر شد
شنبه 17 مرداد 1394
دیدار فرماندار وامام جمعه شهرستان راز وجرگلان با مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
چهارشنبه 14 مرداد 1394
تسریع پروندهای قانون تعیین تکلیف
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان: تمامی پرونده های تشکیل شده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تاپایان سال جاری باید به اتمام برسد
سه شنبه 23 تیر 1394
تقدیر استاندارازاقدامات ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
صفحه: 1 از 13
امروز

جمعه 17 مهر 1394
 


 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه  
استانداری خراسان شمالی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری 
 سامانه ثبت شرکتها  پرتال ایران مردم 
سامانه مدیریت و مستند سازی املاک دولتی  سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی 
سامانه سامد  اداره کل کاداستر
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور  مرکز مالکیت معنوی
  اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی