شمارشگر مراجعان

Membership Membership:
Latest New User Latest: hoseini
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 59

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:
دوشنبه 9 شهریور 1394
کارگروه مشترک سهامی اب منطقه ای و اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی برگزار گردید
چهارشنبه 21 مرداد 1394
ازهمکاران ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی تقدیر شد
شنبه 17 مرداد 1394
دیدار فرماندار وامام جمعه شهرستان راز وجرگلان با مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
چهارشنبه 14 مرداد 1394
تسریع پروندهای قانون تعیین تکلیف
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان: تمامی پرونده های تشکیل شده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تاپایان سال جاری باید به اتمام برسد
سه شنبه 23 تیر 1394
تقدیر استاندارازاقدامات ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
سه شنبه 23 تیر 1394
تقدیر عضو هیئت مدیره پست کشور از اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
شنبه 20 تیر 1394
شرکت همکاران ثبت اسناد واملاک استان در راهپیمایی روز قدس
سه شنبه 16 تیر 1394
حضور مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی بر سر سفره افطار کودکان بی سرپرست
سه شنبه 16 تیر 1394
تقدیر مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان از اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
یکشنبه 14 تیر 1394
رئیس کل دادگستری استان ارضی فاقد سند مالکیت رسمی، ورودی پروندهای اختلافی به دادگستری ها را افزایش می دهد
صفحه: 1 از 12
امروز

جمعه 13 شهریور 1394 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه  
استانداری خراسان شمالی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری 
 سامانه ثبت شرکتها  پرتال ایران مردم 
سامانه مدیریت و مستند سازی املاک دولتی  سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی 
سامانه سامد  اداره کل کاداستر
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور  مرکز مالکیت معنوی
  اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی