ثبت حامی امنیت اقتصادی ، پشتیبان توسعه پایدار                                  تثبیت مالکیت ، امنیت اقتصادی ، نظم حقوقی،کاهش دعاویچهارشنبه 17 آذر 1395
دیدار سرپرست شعب بانک مهر اقتصاد استان با مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
چهارشنبه 17 آذر 1395
دیدارسرهنگ بدری معاونت هماهنگ کننده فرماندهی نیروی انتظامی استان با بهنود مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
چهارشنبه 17 آذر 1395
بازدید مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی از پروژه ساختمان جدید الاحداث اداره کل ثبت اسناد واملاک وناحیه دو ثبتی بجنورد
پنجشنبه 4 آذر 1395
سومین جلسه کارگروه بافتهای ناکارامد استان در محل اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی برگزار گردید
پنجشنبه 4 آذر 1395
تقدیر معاونت اجتماعی وپیگیری ازوقوع جرم رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی از اقدامات اداره کل ثبت اسناد املاک خراسان شمالی
پنجشنبه 4 آذر 1395
دیدار سرپرست شعب بانک صادرات استان با مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
پنجشنبه 4 آذر 1395
با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان شمالی ازاداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی تقدیر شد
پنجشنبه 4 آذر 1395
همایش آموزشی پیشگیری از جرایم مشاورین املاک درخراسان شمالی برگزار شد
پنجشنبه 4 آذر 1395
جلسه شوای قضایی استان به میزبانی اداره کل ثبت اسناد واملاک استان برگزار گردید
پنجشنبه 22 مهر 1395
دیدار مدیر کل ثبت استان با فرماندار ، امام جمعه ورئیس دادگستری شهرستان مانه وسملقان
صفحه: 1 از 21