ثبت حامی امنیت اقتصادی ، پشتیبان توسعه پایدار                                  تثبیت مالکیت ، امنیت اقتصادی ، نظم حقوقی،کاهش دعاوی

پنجشنبه 15 بهمن 1394
بازدید پروژه
چهارشنبه 14 بهمن 1394
سرمایه گذاران الجزایری با مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی دیدار کردند
چهارشنبه 14 بهمن 1394
پیگیری وضعیت اسناد مالکیت موقوفات استان خراسان شمالی درسومین کارگروه مشترک مسئولین ثبت واوقاف
چهارشنبه 14 بهمن 1394
دیدار بامدیر عامل مخابرات خراسان شمالی
چهارشنبه 14 بهمن 1394
دیدار مدیر کل بنیاد مستضعفان خراسان رضوی با مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
چهارشنبه 30 دی 1394
دیدار مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی با امام جمعه مرکز استان
دوشنبه 28 دی 1394
دیدار مدیر کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی با اعضاء هیئت مدیره مرکزکارشناسان رسمی دادگستری استان
پنجشنبه 10 دی 1394
نهم دی
پنجشنبه 10 دی 1394
کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد واملاک ومنابع طبیعی استان برگزار گردید
پنجشنبه 10 دی 1394
اولین گردهمایی ونشست اداره کل ثبت اسناد واملاک وسران دفاتر اسناد رسمی ودفتریاران استان خراسان شمالی برگزار گردید .
صفحه: 1 از 15
 


 

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه  
استانداری خراسان شمالی
پایگاه اطلاع رسانی دولت
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری 
 سامانه ثبت شرکتها  پرتال ایران مردم 
سامانه مدیریت و مستند سازی املاک دولتی  سامانه پرداخت الکترونیکی وجوه دفاتر اسناد رسمی 
سامانه سامد  اداره کل کاداستر
سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور  مرکز مالکیت معنوی
  اداره کل پدافند غیرعامل استانداری خراسان شمالی