ثبت حامی امنیت اقتصادی ، پشتیبان توسعه پایدار                                  تثبیت مالکیت ، امنیت اقتصادی ، نظم حقوقی،کاهش دعاویپنجشنبه 22 مهر 1395
دیدار مدیر کل ثبت استان با فرماندار ، امام جمعه ورئیس دادگستری شهرستان مانه وسملقان
پنجشنبه 22 مهر 1395
کفیل جدید ثبت اسنادواملاک شهرستان مانه وسملقان منصوب شد
با حضور بهنودمدیر کل ثبت استان ایین تودیع و معارفه کفیل ثبت اسنادو املاک مانه وسملقان برگزارگردید .
دوشنبه 12 مهر 1395
با حضور سعادتمند مدیر کل حفاظت اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مسئول جدید حفاظت واطلاعات ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی منصوب شد
دوشنبه 12 مهر 1395
بازدید مدیر کل حفاظت اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از ساختمان جدیدالاحداث اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسن شمالی وناحیه 2 ثبتی بجنورد
دوشنبه 12 مهر 1395
دیدار مدیر کل حفاظت اطلاعات سازمان ثبت اسناد واملاک کشوربا نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی
دوشنبه 12 مهر 1395
اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری مرکز استان در محل جدید خود شروع به کار کرد.
دوشنبه 12 مهر 1395
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک خراسان شمالی: نقش و جایگاه ثبت در شرایط امروزی بسیار مهم است و باعث آرامش جامعه می‌شود.
دوشنبه 12 مهر 1395
مدیرکل حفاظت اطلاعات سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور اتصال بیش از 7 هزار دفترخانه کشور به سامانه الکترونیکی ثبت
سه شنبه 6 مهر 1395
جلسه کارگروه پیش بینی وپیشگیری از بافتهای ناکارمد استان به دبیری اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی تشکیل گردید
یکشنبه 4 مهر 1395
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان با حجت الاسلام محمدیان امام جمعه اسفراین دیدارکرد
صفحه: 1 از 20