ثبت حامی امنیت اقتصادی ، پشتیبان توسعه پایدار                                  تثبیت مالکیت ، امنیت اقتصادی ، نظم حقوقی،کاهش دعاویملاقات عمومی

با

مدیرکل

ثبت اسناد و املاک

خراسان شمالی

دوشنبه ها

ساعت 8 صبح

الی 12 ظهر
بازدیدکنندگان وب سایت

Membership Membership:
Latest New User Latest: hoseini
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 59

People Online People Online:
Visitors Visitors: 2
Members Members: 0
Total Total: 2

Online Now Online Now:
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396
رئیس کل دادگستری استان سند یکی از مبانی اقتصاد مقاومتی است
رئیس کل دادگستری استان دردیداربا مدیر کل ثبت اسناد واملاک وسران دفاتر اسناد رسمی سند را پایه واساس اقتصاد دانست
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396
تقدیر دبیر شورای برنامه ریزی خراسان شمالی از مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان
پورعیسی رئیس سازمان برنامه بودجه ودبیر شورای برنامه ریزی استان خراسان شمالی طی لوحی از زحمات اسدی مدیر کل ثبت استان درسال 95 تقدیر نمود .
شنبه 2 اردیبهشت 1396
بازدید رئیس سازمان برنامه وبودجه خراسان شمالی ازپروژه احداث ساختمان جدید اداره کل ثبت اسناد واملاک استان
پورعیسی دبیر شورای برنامه ریزی استان یکی از الویتها را انتقال اداره ثبت اسنادواملاک به ساختمان جدید عنوان نمود .
شنبه 2 اردیبهشت 1396
دیدار سران دفاتر اسناد رسمی شهرستان بجنورد با مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان
سران دفاتر اسناد رسمی شهرستان بجنورد ضمن دیداربا اسدی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان در خصوص مسائل مربوطه گفتگو نمودند.
پنجشنبه 31 فروردین 1396
اسدی مدیر کل ثبت استان درجلسه شورای اداری : نظارت بر امور را یکی از الویتهاعنوان نمود
درجلسه شورای اداری که درفروردین ماه سال جاری با حضور معاونت ثبت استان کارشناسان وبازرسان ومسئولین شعب ثبت استان وروسای ادارت تابعه برگزار گردید اسدی مدیر کل ثبت استان نظارت بر امور را یکی از الویتهای دانست
پنجشنبه 31 فروردین 1396
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان : ازابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی تعداد 19 هزارو 446مورد ثبت نام صورت پذیرفته است.
چهارشنبه 30 فروردین 1396
ثبت 343 شرکت در سال 95 درادارات ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی
سه شنبه 29 فروردین 1396
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان عنوان نمود تعداد هزارو 153فقره سند مالکیت به نام دولت جمهموری اسلامی ایران صادر شد
دوشنبه 28 فروردین 1396
اتمام صد درصدی اسکن پروندهای ثبت شهرستان بجنورد
اسدی مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان اتمام صد درصدی اسکن پروند ههای ثبتی بصورت ارشیو الکترونیکی درواحد ثبت شهرستان بجنورد را عنوان نمود.
شنبه 26 فروردین 1396
مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان تثبیت مالکیت موقوفات امری مهم در راستای صیانت از موقوفات است
صفحه: 1 از 25