X

معرفی اداره کل

 

 اداره کل ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی در تاریخ 17 فرودین 1384 هجری شمسی  با 5 واحد ثبتی و 55 دفتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و 76 نفر نیروی انسانی تاسیس گردید و هم اکنون در سال 1395 هجری شمسی پس از گذشت بیش از یازده سال از تاسیس ، این اداره کل با 6 واحد ثبتی و 50 دفتر اسناد رسمی ، 23  دفترازدواج و  12 طلاق و 171 نفر نیروی انسانی به مردم شریف استان خدمت رسانی می نماید
مدیریت و منابع انسانی ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در اجرای وظایف ذاتی مأ موریت های ابلاغی محوله با این دیدگاه که هر تغییری واکنش و مقاومت به دنبال دارد و با این بینش که تغییر را نمیتوان مهار کرد ولی میتوان ازآن پیش افتاد ، توانایی سازگار شدن با زمان حال ، که مرتب در حال تغییر و تحول می باشد را در خود شکوفا ساخته و به استقبال تغییرات و فراهم شدن زمینه ارائه خدمات ثبتی الکترونیکی رفته است  ..