X

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 8 اسفند 1396 - 07:41:03 ق.ظ

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان : حفظ اموال ونیروی اسانی بمنزله حفظ سرمایه های دستگاه ونظام است

اسدی درجمع رابطین حفاظت اطلاعات ثبت اسناد واملاک شهرستانهای تابعه گفت باید با نگاه باز وشناخت آسیب ها درجهت ارائه بهتر خدمات تلاش نماییم

به گزارش روابط عمومی ثبت اسناد واملاک خراسان شمالی

مدیر کل ثبت اسناد واملاک استان با حضور درجمع رابطین حفاظت اطلاعات ثبت اسناد واملاک  شهرستانهای تابعه گفت امیدواریم به برکت خون شهدا  وحماسه های جان برکفان انقلاب اسلامی وشهدای کربلا بانیروی مضاعف در مسیر اهداف نظام وانقلاب ثابت قدم باشیم .

وی ادامه داد انتظار ما از رابطین حفاظت از بقیه بیشتر است وباید در یک محیط حرمتها حفظ گردد ورابطین حفاظت اطلاعات باید در هر زمینه ای الگو باشند وی افزود حفظ اموال ونیروی انسانی حفظ سرمایه های دستگاه ونظام است باید با نگاه باز وشناخت اسیب ها درجهت ارائه بهتر خدمات تلاش نماییم

وی گفت حقوق شهروندی را رعایت نمایید اگر خدای ناخواسته درمحیط اداری مشکلی وجود دارد با شناخت اسیب تلاش نمایید سرمنشا را پیدا نمایید اگر کارمندی درمحیط اداری مشکلی دارد باید رفتار شما به گونهای باشد که به شما اعتماد کند وبتوانیددر حل مشکل به وی کمک نمایید

وی ادامه داد علاوه بر پست سازمانی مربوطه شما باید بیشترین تعامل را بارئیس اداره داشته باشید وبا حساسیت ویژه و هماهنگی باوی با واسطه گرها وعواملی را که موجبات ناامنی برای مردم وکارکنان ایجاد مینماید بامتانت وحفظ ابرو اشخاص اقدام نمایید

وی ضمن تاکیدمجدد بر  حمایت از همکاران در مسائل مختلف افزود قطع به یقین با کارکنانی که نه برای خود ونه برای سازمان ارزشی قائل هستند  با قاطعیت وعدم گذشت برخورد خواهد شد

درحاشیه این جلسه دراین جلسه حسن زاده مسئول حفاظت اطلاعات ثبت استان ضمن ارئه گزارش مسائل مربوطه از نگاه اسدی مدیر کل ثبت استان دراین خصوص قدردانی نمود.


 

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است